Bromfietsverzekering

| Sijvert de Boer Verzekeringen

Bij Sijvert de Boer Verzekeringen kunnen de volgende soorten bromfietsen met kenteken verzekerd worden:

  • Scooters, Automaten of Versnellers (gele kentekenplaat)
  • Snorscooters, Snorfietsen (blauwe kentekenplaat)
  • Fietsen met hulpmotor (blauwe kentekenplaat)
  • Oldtimers (gele of blauwe kentekenplaat). Voorwaarden: bromfiets is minimaal 25 jaar oud en er dient aantoonbaar een ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig te zijn
  • Tweede of volgende oldtimer (gele of blauwe kentekenplaat)
  • Segway (blauwe kentekenplaat)

Dekkingsmogelijkheden

Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (W.A.M.). Wettelijke aansprakelijkheid en diefstaldekking voor automaten, versnellers, snorfietsen en fiets met hulpmotor. Diefstaldekking is uitsluitend mogelijk in combinatie met een ART-slot klasse 3.
Wettelijke aansprakelijkheid en volledig-cascodekking (all risks) voor fietsen met hulpmotor en Segway. Volledig-cascodekking voor een fiets met hulpmotor is uitsluitend mogelijk in combinatie met een ART-slot klasse 3. Voor een volledig-cascodekking op een Segway, is een Segway-slot verplicht.

Iedere hierboven genoemde dekking is uit te breiden met:
Verhaalsbijstandverzekering: deze verzekering biedt bijstand bij het verhalen van materiële schade die verzekerde door een ongeval met de bromfiets heeft opgelopen.
Ongevallenverzekering voor opzittenden: per opzittende (max. twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets uitgekeerd: € 2.500 na overlijden en maximaal € 12.500 bij blijvende invaliditeit.

Leeftijdscategorieën

Voor automaten, versnellers en snorfietsen is de leeftijd van de hoofdbestuurder mede bepalend.

LET OP: Indien na een W.A.- of cascoschade blijkt dat de bestuurder van de bromfiets in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder voor wie de polis is afgegeven, zal een (extra) eigen risico in rekening worden gebracht.

Beveiliging

Voor nieuwe verzekeringen is bij een diefstal of volledig-cascodekking naast het standaard slot een ART-slot klasse 3 verplicht. Voor een Segway een apart Segeway-slot. Als na diefstalschade blijkt dat er geen goedgekeurd ART-slot aanwezig was, vervalt het recht op uitkering. De goedgekeurde ART-sloten zijn te vinden op www.stichtingart.nl

Voor gekentekende automaten, versnellers en snorfietsen is een bonus/malus-ladder van kracht. Ongeacht de leeftijd van de bestuurder start u met een bonuskorting van 65 % (trede 11).

Indien een diefstal- of een volledig-cascodekking is gesloten geldt bij schade het volgende:
Vergoed wordt de oorspronkelijke catalogusprijs verminderd met een afschrijving van 2% per maand, totdat de bromfiets 36 maanden oud is. Het eigen risico bedraagt 10% van de cataloguswaarde bij een niet-diefstalschade en 20% van de cataloguswaarde bij diefstalschade.

Bereken de premie voor je bromfietsverzekering: Bromfietsverzekering

Ontwerp en realisatie Pollmedia Hardenberg